Misja i cele

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: sobota, 03, sierpień 2013 13:13
Super User
Odsłony: 3520

Misją klastra „Energooszczędna Stolarka Budowlana” jest wzajemne wspieranie się przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu działających w branżach związanych z szeroko rozumianą branżą stolarki budowlanej, budownictwa, energetyki oraz w branżach pokrewnych poprzez stałą współpracę opartą o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę i zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności podmiotów tworzących klaster, a także wykreowanie Polski jako otwartej na rozwój zrównoważonego budownictwa, innowacji technologicznych w budownictwie, w tym na energooszczędną stolarkę budowlaną oraz rozwój kompetencji przedsiębiorstw i pracowników budowlanych.


Celem Klastra ESB jest:

  1. Zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi Klaster w szczególności małymi i średnimi, w celu realizacji wspólnych projektów, łatwiejszego dostępu do finansowania inwestycji, itp.
  2. Wspieranie innowacyjności w zakresie technologii produktów i usług inicjatyw członków Klastra, w tym rozwiązań proekologicznych związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie.
  3. Lobbing w zakresie utworzenia zawodu montażysty stolarki budowlanej.
  4. Promocja wprowadzenia standaryzacji w zakresie montażu stolarki budowlanej.
  5. Promocja efektywności energetycznej zwłaszcza w stolarce budowlanej.
  6. Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi o kierunkach technicznych i matematyczno-przyrodniczych, a także szkołami zawodowymi w celu promocji i zachęcenia młodzieży do kształcenia się na kierunkach o profilu technicznym zwłaszcza w zakresie montażu stolarki budowlanej.
  7. Budowa i promocja silnej marki Klastra, w celu zwiększenia siły przebicia na rynku krajowym i międzynarodowym członków Klastra.
  8. Wspieranie rozwoju eksportu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa, które są członkami Klastra , co pozwoli poszerzyć rynki zbytu i zwiększyć zyski.