Zaloguj się  

   

Dlaczego warto do nas dołaczyć?

Korzyści dla firm:

  • Możliwość korzystania ze wspólnej infrastruktury klastra na preferencyjnych warunkach
  • Większa promocja firmy w kraju i zagranicą (korzyści skali – np. poprzez wspólny marketing i promocje)
  • Łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, badań
    Łatwiejszy dostęp do infrastruktury badawczej (wspólne projekty badawcze z jednostkami B+R)
  • Wkład w zmiany legislacyjne branży (firmy mogą także jednoczyć siły w kontaktach z administracją i pozytywnie rozumianym lobbingu)
  • Promocja własnych pomysłów i nowych rozwiązań w zakresie stolarki budowlanej oraz budownictwa energooszczędnego
   
© ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 2013