Zaloguj się  

   

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera E. Kwiatkowskiego

10 lipca 2013 roku podpisane zostało Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera E. Kwiatkowskiego. http://www.klastercop.pl

   
© ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 2013