Zaloguj się  

   

Warsztaty "Analiza SWOT krajowych inteligentnych specjalizacji"

6 września 2013 roku Koordynator Klastra ESB uczestniczył w warsztatach pn. Analiza SWOT krajowych inteligentnych specjalizacji (smart specializations) organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo zaproponowało potencjalną listę inteligentnych specjalizacji, na której znalazła się również specjalizacja, w którą wpisuje się Klaster Energooszczędna Stolarka Budowlana. W najbliższych tygodniach Koordynator Klastra podejmie działania mające na celu utrzymanie tej specjalizacji na ostatecznej liście inteligentnych specjalizacji (która ma być udostępniona na koniec września br.). W zakładce Dokumenty można zapoznać się z prezentacją Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Zbigniewa Kamieńskiego pn. Stan prac nad inteligentnymi specjalizacjami na poziomie krajowym.

   
© ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 2013